Stress og stresscoaching

Længerevarende stress er belastende for kroppens grundlæggende funktioner, og forårsager ofte fysiske og/eller psykiske forandringer i kroppen. Nedenstående symptomer eller sygdomme er ikke en endegyldig stress-liste, men områder, som kan tilskrives stress.

– Vrede / irritabilitet overfor nærmeste
– Indesluttethed – social tilbagetrækning
– Smerter/muskelspændinger
– Søvnbesvær – uro i kroppen
– Træthed – der ikke kan soves væk
– Dårlig hukommelse – bliver mere glemsom
– Dårlig koncentration
– Øget forbrug af stimulanser (slik, sodavand, alkohol, tobak)
– Infektioner
– Allergi og eksem
– Mavesmerter, mavesår
– Spændingshovedpine
– Forhøjet blodtryk
– Opgivende, trist, modløs, ked af det
– Manglende erkendelse om at være stresset
– Depression, udbrændthed

Ved du at de fleste ændrer tanker, handlinger og adfærd, når de er stressede?

Eksempelvis bliver mere irritable eller kede af det og indesluttede. Oftest går det ud over privatlivet – dem vi holder mest af. Stress påvirker også arbejdsindsatsen og ledelsesevner – fejl, forglemmelser, sygdom opstår lettere og effektiviteten daler.
Ved at reducere stress bedres trivsel, effektivitet og livskvalitet.
Ifølge Arbejdsmiljøinstituttet er stress i dag årsag til op mod en fjerdedel af sygefraværet i Danmark. Det betyder at 35.000 dagligt er sygemeldte pga. stress. Det koster årligt arbejdsgiverne og det offentlige ca. 8 milliarder kroner.
Fremtidsforskere mener at stress vil blive den hyppigste årsag til sygemelding fra 2020, hvorfor en forebyggelse allerede nu er nødvendig.

Børn, unge og stress
Der er mange flere stimuli i hverdagen end blot for ti år siden, hvorfor der også ses stress blandt børn og unge mennesker. Dels har de fleste lange skoledage og mange fritidstilbud. Men særdeles også mobiltelefoner og computere er medvirkende til at nogen børn og unge for stress, hvis det er svært at finde en begrænsning, og altid skal være on-line.
Symptomerne på stress ved børn og unge, er de samme som ovenstående.

Behandling af stress hos Morsø Akupunktur & Coaching
Flere klienter end tidligere kommer i klinikken pga. stress.
Mine klienter hjælpes ved hjælp af akupunktur og samtaler/stresscoaching.

 Akupunktur er et godt valg, når det gælder behandling af stress.
De fleste klienter falder i søvn på briksen, kort efter nålene er sat i, og oplever at behandlingen giver:
– Fysisk og psykisk ro
– Efterfølgende bedre overblik og planlægning af hverdagen
– Mere energi og overskud.

Stresscoaching
Efter 2-3 akupunkturbehandlinger, er det meget lettere for den stressramte at se sin egen livssituation på afstand, og trin for trin lærer at tackle stress, samt forebygge fremtidig stress både privat og på job.
Stresscoaching er hjælp til selvhjælp.

– Du får viden om årsagerne til stress
– Du bliver bevidst om symptomer og reaktioner på stress fysisk og psykisk
– Du lærer afslapningsteknikker, der reducerer stress
– Du bliver bevidst om, hvad der skal ændres privat eller på job.
– Du får ”redskaber” til at forebygge fremtidig stress

I mange tilfælde er det nødvendigt for den stressramte at være helt eller delvist sygemeldt i en periode, hvilket egen læge kan hjælpe med at vurdere.

Comments are closed.