Coaching/stresscoaching

Coaching
Står du ved en skillevej og savner forandring? Eller mere indhold i livet?
Som coach kan jeg i fællesskab med dig rydde op i gamle vaner og problemstillinger, der stopper dig i at få det fulde udbytte af livet. Coaching handler om ved fælles hjælp at få øje på dine muligheder i livet, finde egne styrkesider og ressourcer.

Læs mere om “Coaching”

Stress og stresscoaching

Længerevarende stress er belastende for kroppens grundlæggende funktioner, og forårsager ofte fysiske og/eller psykiske forandringer i kroppen. Nedenstående symptomer eller sygdomme er ikke en endegyldig stress-liste, men områder, som kan tilskrives stress.

– Vrede / irritabilitet overfor nærmeste
– Indesluttethed – social tilbagetrækning
– Smerter/muskelspændinger
– Søvnbesvær – uro i kroppen
– Træthed – der ikke kan soves væk
– Dårlig hukommelse – bliver mere glemsom
– Dårlig koncentration
– Øget forbrug af stimulanser (slik, sodavand, alkohol, tobak)
– Infektioner
– Allergi og eksem
– Mavesmerter, mavesår
– Spændingshovedpine
– Forhøjet blodtryk
– Opgivende, trist, modløs, ked af det
– Manglende erkendelse om at være stresset
– Depression, udbrændthed

Læs mere om “Stress og stresscoaching”

Comments are closed.