Coaching

Står du ved en skillevej og savner forandring? Eller mere indhold i livet?
Som coach kan jeg i fællesskab med dig rydde op i gamle vaner og problemstillinger, der stopper dig i at få det fulde udbytte af livet. Coaching handler om ved fælles hjælp at få øje på dine muligheder i livet, finde egne styrkesider og ressourcer.

Ved samtaler (sessioner a ca. 1 times varighed) hjælper jeg dig i coachingprocessen via spørgsmål med at klarlægge, hvad du vil, hvorfor, hvad der er vigtigst for dig at starte med og hvordan du kommer i gang med en plan der holder.

Alle mennesker drømmer om noget eller ønsker noget var anderledes. Men ofte bremser vi os selv allerede i tankerne – ved at tænke: “det kan jo ikke lade sig gøre”. Ved at tydeliggøre eventuelle “bremseklodser”/forhindringer, viser der sig oftest en udvej. Måske er der ingen reelle forhindringer?

I en tid hvor vi oplever mange forandringer – økonomisk krise, arbejdsløshed, stress, modløshed og negative tanker m.m. er coaching et godt redskab. De mennesker der undlader at gøre noget ved deres livssituation, stiller sig tilfreds med mindre, men vil du det?

“Intet ændrer sig, før du gør det”
Lazarus

Ved at bruge coaching, kommer der gang i tankeprocesserne – du får nye kreative tanker og ideer, der giver nye handlemuligheder og udvikling, som igen giver mere glæde og bedre livskvalitet.

Coaching individuelt – eksempler på mål/fokusområder:
– Stress
– Jobskifte
– Uddannelse
– Mere fritid
– Mindre arbejde
– Bedre familieforhold
– Bedre parforhold
– Mere motion
– Vægttab
– Selvværd

Som du kan se, kan det være vidt forskellige fokusområder, der ønskes belyst.
Coaching kan anvendes uanset alder, om du er ung, midt i livet eller ældre – alle mennesker har drømme. Hvis du er under 15 år, foregår coachingen dog med en voksen pårørende som bisidder.
Jeg vil give dig individuelle opgaver, som løses fra session til session. Dette er medvirkende til, at processen går i dybden og giver personlig udvikling.
Der vil oftest være behov for minimum 3 sessioner der foregår i min klinik:

Morsø Akupunktur & Coaching
Rugvangen 37
7900 Nykøbing Mors

Se “Events”

Comments are closed.